*Promovează, Reprezintă şi Apără interesele membrilor asociaţiei.
*Participă activ la elaborarea documentelor legislative cu impact asupra industriei cablului în toate fazele (de la iniţiere la aplicare); este o porta-voce a membrilor asociaţiei pentru propunerile acestora în domeniul legislativ.
*Monitorizează tendinţele industriei, informează membrii asupra tendinţelor existente, semnalează membrilor oportunităţi de afaceri în domenii apropiate (în special în piaţa liberalizată a telecomunicaţiilor).
*Examinează aspectele economice, tehnice, legale şi etice legate de punerea în funcţiune, operarea cu success şi extinderea reţelelor de cablu.
*Oferă un spaţiu în care divergenţele comerciale, legale, tehnice ce pot să apară între membrii, pot fi rezolvate.