Condiţii de aderare

 

 

 

Asociaţia se compune din membri activi şi membri simpatizanţi.

Membrii activi sunt persoanele juridice cu sediul în România, pentru a căror admitere trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

  • să exercite activitatea de operator de cablu;
  • să adere la statutul Asociaţiei;
  • să fie acceptat prin vot de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director;
  • să dispună de cel puţin o reţea autorizată prin Decizia Ministerului Comunicaţiilor;

Asociaţia poate admite ca membri simpatizanţi persoane juridice şi/sau fizice care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să exercite activitatea de constructor şi/sau operator de cablu sau activităţi conexe cu cea mai sus menţionată, sau susceptibile să promoveze interesele Asociaţiei;
  • să adere la statutul Asociaţiei;
  • să fie acceptat prin vot de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director;

Modalitatea de admitere a noi membri.

Calitatea de membru (activ sau simpatizant) este dobândită prin aprobarea Adunării Generale, care trebuie să acorde un vot afirmativ cu 51% din numărul total de voturi exprimate.

Cererea este luată în discuţie dacă este adresată în scris Consiliului Director. Acesta ia în discuţie promovarea cererii către Adunarea Generală, iar în caz de refuz, nu trebuie să-şi motiveze hotărârea.